חשד: אחיות ואחים בבתי חולים סחרו במידע רפואי
http://www.mako.co.il/news-law/crime-q4_2016/Article-d9658e489b83851004.htm