עובדי מדינה שאספו מידע על אזרחים לא הושעו מעבודתם, ולמעשה הם עדיין מחזיקים בגישה למאגרים המסווגים
http://www.mako.co.il/news-law/crime-q3_2016/Article-37885950d098651004.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=1732256890