חשד: חתנו של רמי לוי שיחד שוטר בתמורה למידע על עובד לשעבר שהתלונן במשטרה נגד לוי
http://reshet.tv/News_n/heb/news/CrimeAndLaw/Crime/articlenews,213595