החשד: בנקים ומאות חברות קנו מידע אישי על אזרחים
http://www.themarker.com/law/1.269802
"על פי החשד, המאגר שבידי דאטה רינגס נבנה על בסיס המידע שנגנב ממאגר מרשם האוכלוסין של מדינת ישראל, בצירוף מידע מפנקסי בוחרים שנמסר למפלגות לצורכי מערכות בחירות. קובצי המאגר כללו בין היתר מידע אישי כלכלי, מספרי תעודת זהות, שמות מלאים, כתובות, מספרי טלפון נייח ונייד, תאריכי לידה, מידע על בני זוג, ילדים והורים, זיהוי עדתי ודתי ועוד."