פקיד בבית המשפט חשוד כי שלשל את כספי האגרות לכיסו תוך זיוף של בקשות להשבת אגרה.