יותר ממאה תעודות זהות נמצאו במכולת אשפה בירושלים
הארץ, 12/7/2013