דו"ח חסוי של משרד האוצר הגיע לידי דלק ישראל עוד לפני שפורסם בציבור.