במשך מעל שנה וחצי הופיע באינטרנט שמה של יחידה סודית מאוד בצה"ל, כזו שלכאורה לא קיימת. לא רק שם היחידה, אלא גם שמו המלא של המפקד. השם הופיע במכתב תודה לגוף אזרחי. http://glz.co.il/1138-36934-HE/Galatz.aspx