תלוש השכר של הרמטכ"ל אבד תוך חשש שנפל לידיים זדוניות.