27,000 תיקי לקוחות, באורך 20 עמודים כל אחד, נגנבו מבנק ברקליס בלונדון. התיקים כוללים פרטים על הכנסות, הוצאות, משכנתאות וכו׳. מחיר תיק כזה בשוק השחור מגיע ל-80$

The Guardian, 9/2/2914